Tri mindset lekcije koje sam usvojila pokretanjem prvog biznisa

Kada sam donijela odluku dati otkaz i pokrenuti nešto svoje osjećala sam se kao „bačena u vodu“ pa se snađi no ovdje je razlika bila u tome što sam se sama bacila u tu vodu. Na početku me preplavila silna količina informacija i odluka koje sam morala donijeti u...

Sve moje dosadašnje obrazovanje i poslovno iskustvo je uzaludno

Kada se neko vrijeme bavimo idejom otvaranja svog biznisa koji nije vezan uz dosadašnje formalno obrazovanje i naizgled radno iskustvo nerijetko se pojave sabotirajuće misli poput ove u naslovu: Sve godine obrazovanja i radnog iskustva su uzalud bačene jer se više ne...